Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Ing. Ladislav Bittšanský

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 17.03.2021, Aktualizované: 22.03.2021