Opatrenie Obce Svederník (Obecný úrad vo Svederníku je zatvorený)

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 04.01.2021, Aktualizované: 04.01.2021
Informujeme obyvateľov a návštevníkov obce, že v súvislosti s predĺžením času trvania núdzového stavu na území Slovenskej republiky, obmedzením pohybu obyvateľov a zemedzením šírenia ochorenia COVID-19 je Obecný úrad vo Svederníku pre verejnosť zatvorený.