Štatistický prehľad obyvateľov Obce Svederník za rok 2020 (stav k 31.12.2020)

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 01.01.2021, Aktualizované: 04.01.2021