Uznesenie Vlády SR č.160, zo dňa 17.3.2021, predĺženie času trvania núdzového stavu

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 18.03.2021, Aktualizované: 18.03.2021
Núdzový stav na území Slovenskej republiky je predĺžený o ďalších 40 dní s účinnosťou od 20. marca 2021.