Opatrenia prijaté pre chod Obecného úradu vo Svederníku, od 15.10.2020

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 14.10.2020, Aktualizované: 14.10.2020