Úprava technológie na čističke odpadových vôd II.

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 21.10.2020, Aktualizované: 23.10.2020
Z dôvodu potreby technologických úprav na Čističke odpadových vôd Svederník, ktoré sa uskutočnia dňa 21.a 22.10. 2020 (streda, štvrtok),  žiadame obyvateľov v časti "Lipová alej" o minimalizáciu spotrebu pitnej vody a vypúšťania odpadových vôd z domácností. Za ústretovosť a pochopenie ďakujeme!