Odpočty elektromerov

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 04.04.2020, Aktualizované: 08.04.2020
 
V obci Svederník a v miestnych častiach Marček, Zárieč a Keblov sa bude odpisovať spotreba elektriny v dňoch 6.4. - 9.4. 2020 (pondelok až štvrtok) povereným pracovníkom.