Aktualizované opatrenia Obce Svederník v súvislosti s COVID-19

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 30.03.2020, Aktualizované: 30.03.2020