Uznesenie Vlády SR č.115 z 18.3.2020 - rozšírenie núdzového stavu

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 20.03.2020, Aktualizované: 20.03.2020