Usmernenie hlavného hygienika SR COVID-19 z 18.3.2020

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 20.03.2020, Aktualizované: 20.03.2020