Volebné miestnosti a volebné okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obce Svederník

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 07.11.2018, Aktualizované: 07.11.2018
 
 Číslo okrsku                                          Volebná miestnosť                                        Voliči s trvalým pobytom z časti obce
 
     Okrsok č.1                                  sála kultúrneho domu Svederník                                                  Svederník
     Okrsok č.2                                  sála kultúrneho domu Svederník                                               Zarieč-Keblov
     Okrsok č.3                                    spoločenská miestnosť Marček                                                    Marček