Kanalizácia a ČOV Svederník - upozornenie pre občanov

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 25.03.2020, Aktualizované: 25.03.2020
Do kanalizácie nepatria hygienické jednorázové utierky, ktoré upchávajú čerpadlá kanalizácie !!! 
 
Pre odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou, ktorá je napojená na čističku odpadových vôd (ČOV Svederník) sú stanovené všeobecné podmienky, ktoré sú súčasťou každej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu, uvedené v "Prílohe č.1". Musíme konštatovať, že niektorí občania-producenti odpadových vôd dané podmienky nerešpektujú a kanalizáciu si pletú s odpadkovým košom!
 
Týmto nezodpovedným prístupom sa opakujú problémy s prevádzkou čerpadiel a chodom ČOV.
 
Žiadame preto občanov, aby upozornili všetkých rodinných príslušníkov na rešpektovanie stanovených podmienok a
 
pravidiel. Ďakujeme!