Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, zber separovaného odpadu - spoločne vytrieďme farebnejší svet

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 01.12.2020, Aktualizované: 09.12.2020
Žiadame občanov, aby plastové fľaše, ostatné obaly z plastov, kovové obaly a kartónové obaly stláčali a do zberných nádob ukladali tak, aby zaberali čo najmenej miesta. 
 
Biele kontajnery na použité šatstvo, textílie a obuv sú umiestnené v areáli kultúrneho domu.
 
Materiály súvisiace s propagáciou triedeného zberu komunálnych odpadov sú k dispozícií na web stránke:
 
https://www.naturpack.sk/               ale aj na stránkach sociálnych sietí