Pozvánka na stretnutie seniorov

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 06.10.2015, Aktualizované: 12.10.2015
P o z v á n k a
 
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším Vás pozývame
na STRETNUTIE SENIOROV našej obce (nad 65 r.)
ktoré sa uskutoční dňa 15. októbra 2015 od 14 hod.
v sále Kultúrneho domu vo Svederníku