Oznámenie o zámere prenajať majetok obce

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 31.08.2015, Aktualizované: 07.09.2015