Športovo spoločenské stretnutie občanov z miestnej časti Zárieč - Keblov

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 06.12.2011,
 

 
 
13. august 2011
 
Areál futbalového ihriska v Keblove
 
 
Pozývame Vás
 
na športovo spoločenské stretnutie občanov z miestnej časti
 
Zárieč-Keblov,
 
ktoré sa uskutoční dňa 13. 8. 2011 (sobota) so začiatkom o 10 hod.
 
V rámci tohto podujatia sa koná aj futbalový turnaj žiakov do 11 rokov.
 
O občerstvenie je postarané. 
 
Tešíme sa na stretnutie.
 
 
Obec Svederník a organizačný výbor podujatia.