VÁĽANIE MÁJA

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 04.08.2011,

 

  VÁĽANIE MÁJA

 Obecný úrad vo Svederníku Vás pozýva na VÁĽANIE MÁJA, 

 ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2011 o 17 hod.

 pri kaplnke vo Svederníku.

 (o hudbu a malé občerstvenie je postarané)