ZAMESTNANCI OBCE

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 11.06.2015, Aktualizované: 27.09.2019
 
 
 Oľga Mintálová
miestnosť prvého kontaktu
+421 41 5696129
 
 urad@svedernik.info
ousvedernik@pobox.sk
 Božena Kocianová
ekonomické oddelenie
+421 41 5005679
  
 
Mgr. Martina Kršková
  riaditeľka MŠ, učiteľka MŠ
ostatní zamestnanci v MŠ:
           Jana Hujíková            učiteľka MŠ
     Bc.  Alena Veveričíková:     učiteľka MŠ
             Helena Cabajová:        učiteľka MŠ
           Anna Pavelčíková:         učiteľka MŠ
           Michaela Kučavíková:    učiteľka MŠ
     
     Helena Nekorancová: školníčka,upratovačka
    
 +421 41 5696108
ms21.svedernik@gmail.com
Stanislava Mačáková
vedúca školskej kuchyne a jedálne
ostatní zamestnanci v ŠJ:
             Monika Urbánková - kuchárka
+421 41 5696292 
František Mokošák
Stanislav Bubník
správa a údržba majetku obce
 
 
 
 
 
Mája Babišová
administratívny pracovník
správa daní a poplatkov 
+421 41 5696129 
maja.babisova@svedernik.dcom.sk