Výstavba chodníka pre peších pri ceste II/507 v prieťahu obcou Svederník, II.etapa

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 13.05.2020, Aktualizované: 13.05.2020
Oznamujeme občanom a motoristom, že v týchto dňoch sa raalizuje projekt výstavby chodníka pre peších pri ceste II/507 v prieťahu obcou Svederník, II. etapa. Z uvedeného dôvodu je podľa potreby odmedzená premávka na ceste II/507 čiastočnou uzávierkou cesty. Čiastočná uzávierka je počas jednotlivých etáp výstavby označená dopravnými značkami a zariadeniami. Cestná premávka je vedená vo voľnej polovici vozovky o šírke min. 3,5m s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou. Žiadame motoristov a ostatných účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dopravného značenia. Prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť.