VZN o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu obce Svederník

Autor: Božena Kocianová, Zverejnené: 12.02.2020, Aktualizované: 12.02.2020