KNIHOBÚDKY vo Svederníku

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 10.10.2019, Aktualizované: 18.10.2019
KnihoBúdky sú určené pre bezplatné požičiavanie a výmenu kníh. Máte doma knižku, ktorú ste už prečítali a je Vám ľúto ju vyhodiť. Prineste ju do KnihoBúdky a vymeňte si ju za inú. Alebo ju tam jednoducho nechajte, aby si ju mohol prečítať niekto iný.