Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 17.07.2019, Aktualizované: 17.07.2019
Obec Svederník, Obecný úrad Svederník, Svederník č.48, 013 32, dňa 17.7.2019  vydáva Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Svederník. 
Žiadosť bola odôvodnená realizovaním stavby "Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina - Bytča - hranica ŽSK/TSK, ktorej je Žilinský samosprávny kraj investorom.