Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Svederník

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 10.09.2018, Aktualizované: 10.09.2018