Pozvánka pre záhradkárov

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 14.03.2017, Aktualizované: 14.03.2017
Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vo Svederníku pozýva na výročnú členskú schôdzu