PRIVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA 2015

Autor: Božena Kocianová, Zverejnené: 12.10.2015, Aktualizované: 20.02.2017
1.10.2015 starosta obce Mgr. Roman Lisický privítal do života obce 13 detí narodených v rokoch 2013-2014. Akcie sa zúčastnili rodičia, starí rodičia, poslankyňa obecného zastupiteľstva, zamestanci obce a s predstavením vystúpili deti z našej Materskej školy pod vedením p. riaditeľky.