Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 05.06.2015, Aktualizované: 30.07.2015
Názov predmetu zákazky - Výmena strešnej krytiny na MŠ Svederník