Turistická vychádzka na Lietavský hrad

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 02.11.2012,
 
Klub turistov Svederník oznamuje,
 
že najbližšia turistická akcia sa uskutoční
 
4. 11. 2012 (nedeľa) a jej cieľom je Lietavský hrad
 
- trasa je oddychová a nenáročná
- odchod (OÚ,hasičská zbrojnica)  12:10 hod.
 
Organizačné zabezpečenie: Vladimír Vričan, t.č. 0911 918 379, vladovrican@gmail.com