Záhradkári na záhrade p. Pokrývku

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 12.07.2013,
Miestna organizácia záhradkárov Svederník
 
pozýva svojich členov na
členskú schôdzu v teréne
 
dňa 12.7.2013 (piatok)
o 17.30 hod.
v záhrade p.Františka Pokrývku v Keblove