Dopravné spojenie

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.09.2011, Aktualizované: 10.06.2020
Informácie o možnostiach dopravy do obce Svederník a
z obce Svederník, nájdete na internetovej stránke:

www.cp.sk

Google  - mapa obce / navigácia

<