O obci

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.09.2011, Aktualizované: 27.07.2015

Obec Svederník leží 10 km severozápadne od Žiliny. Rozprestiera sa na úpätí Nízkych Javorníkov, v úseku údolia rieky Váh, ktorým prechádza hlavný slovenský dopravný koridor a európsky multimodálny koridor. Priame dopravné napojenie na centrum žilinskej aglomerácie je zabezpečené štátnou cestou II/507.

           Nadmorská výška je 328 – 350 m.

K 28.2.2011 žilo v sídelnom útvare Svederník 1049 obyvateľov,.

           Územie dnešného Svederníka je tvorené centrálnou časťou obce Svederník a miestnymi časťami Zarieč - Keblov a Marček.

Prvá písomná zmienka sa datuje na rok 1321.