Voľba hlavného kontrolóra obce Svederník

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 04.09.2013,
 
Obecné zastupiteľstvo v obci Svederník v súlade s § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č.25 zo dňa 26.6.2013
vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Svederník na deň 4.9.2013.
 
viac informácii: viď príloha