KOMISIE

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 03.12.2018, Aktualizované: 03.12.2018
     KOMISIE:

Komisie predseda             členovia             
  Finančná komisia a správa majetku obce  
  Ing. Eva Chrustová - predseda
  Ing. Peter Zajac
  Ing. Marián Beniač
  Sociálna-zdravotná komisia a ochrana mládeže  
         Eva Maťková - predseda
   Ing. Pavol Králik
   Ing. Chrustová Eva     
    Bc. Oľga Tomašcová   
         
  Kultúrno-školská  
  Ing. Roman Ďuračík
         Eva Maťková
         Bc. Oľga Tomašcová
  Komisia životného prostredia a výstavby, lesného,  vodného hospodárstva
 
  Ing. Marián Beniač - predseda
  Ing. Peter Zajac
  Ing. Pavol Králik
  Ing. Roman Ďuračík
         Ján Štrba
        
 
Športová komisia
 
  Ing. Peter Zajac
          Ján Štrba

Hlavná kontrolórka:  Ing. Elena Šuteková