Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 16.07.2015, Aktualizované: 20.02.2017

Starosta obce Svederník

 

Mgr. Roman Lisický
starosta obce

 mobil: 0905 310 625

 

starosta obce
   Vážení návštevníci,
    táto internetová stránka je oficiálnou internetovou stránkou obce Svederník a  bola zriadená za účelom sprístupniť Vám, čo možno najviac informácií o našej obci z oblasti úradnej agendy, ale aj z oblasti kultúry a histórie obce, ako aj jej prírodných krás. 
 
Všetci ste v našej obci i na tejto internetovej stránke vítaní !