Zájazd Orava - 23.6.2013

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 28.06.2013,
Zájazd na Oravu - 23.6.2013
 
ZO JDS v rámci poznávania našich zámkov, hradov a iných kultúrnych pamiatok usporiadala zájazd do Oravského Podzámku a Oravskej Lesnej.
Zájazdu sa zúčasnilo 15 členov ZO JDS so svojimi vnúčatami a pravnúčatami vo veku 3-15 rokov, 9 členov ZO JDS Dlhé Pole a 5 dospelých osôb.
 
Odchod zo Svederníka bol ráno o 7.45 hodine. Po príchode do Oravského Podzámku sme si urobii malú prestávku a potom sme šli na prehliadku Oravského hradu. S prehliadkou hradu boli všetci spokojní, mladí i starší, ktorí si oprášili spomienky na výlety z mladosti. Po prehliadke hradu sme odišli do Oravskej Lesnej, kde sme sa previezli vláčikom ,,Gontkulakom" po oravskej lesnej železničke zo stanice Tanečník na vrch Beskyd a späť a prezreli si krásnu oravskú prírodu. Deti dostali i priestor na vyšantenie sa na detskom ihrisku v stanici Tanečník.
Aj v tomto prípade nám počasie prialo. Výlet sa vydaril a všetci boli spokojní.
 
ZO JDS, predseda: Podhorová Mária