STRETNUTIE SENIOROV

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 21.11.2012,
Stretnutie seniorov vo Svederníku